Mestské lesy v Bratislave
Cesta mládeže 4
831 01 Bratislava
Tel: +421 911 929 994
E-mail: info@mlba.sk